Sikker og respektfuld håndtering af kister

- forbedrer arbejdsgange og ergonomi

Krematoriet i Novrup, nær Esbjerg, havde brug for en løsning til sikker og respektfuld håndtering af kister.

Kisterne skulle transporteres respektfuldt og sikkert fra rustvognen til krematorieovnen, og inden de skubbes ind i ovnen skulle kisterne vendes 180 grader vandret. Denne manøvre involverer tunge og ujævne løft, når den udføres manuelt, så Krematoriet i Novrup havde brug for en automatiseret, ergonomisk rigtig løsning.

Krematoriet blev udstyret med en specialudviklet løsning til kistehåndtering, der kunne løfte, transportere og vende kister. Fra rustvogn til krematorieovn bliver kisten transporteret problemfrit og på en meget respektfuld måde. Denne løsning letter arbejdsbyrden for medarbejderne og faciliterer en bedre, sikrere og mere respektfuld arbejdsgang. Medarbejderne bruger simpelthen mindre tid på processen, er meget mere motiverede og har færre sygedage på grund af skader og belastninger.

 

 

"Vores fokus er at håndtere kisterne på en sikker og respektfuld måde, og med Logitrans-vognen kan vi løfte og placere kisterne både præcist og skånsomt.
Vores arbejdsforhold har selvfølgelig også en høj prioritet, og Logitrans-vognen gør det muligt at håndtere kisterne og indrette arbejdsgangene, så vi undgår tunge og skæve løft.
Kisterne skal vendes horisontalt, inden de sættes ind i ovnen, og Logitrans-vognen har denne unikke funktion.
Logitrans-vognen gør simpelthen bare vores dagligdag meget nemmere!
"

Steen Horsbøl Jessen, Krematoriet i Novrup